Aktualnie Retrowood Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020,
Działanie 5.1. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Cele i efekty projektu:
– zwiększenie efektywności energetycznej budynku firmy RETROWOOD Spółka z o.o.,
– produkcja energii z OZE,
– oraz wynikająca z powyższych działań ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację budynku Spółki
– stworzenie w Spółce systemu usług uwzgledniającego zasady zrównoważonego wykorzystywania zasobów

Wartość projektu: 752 669, 38 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 489 235, 06 PLN

Aktualnie Spółka ogłosiła przetarg na zakup, dostawę, montaż nowych urządzeń ( wraz z oprogramowaniem ) oraz zakup prac budowlanych.

Pod poniższym adresem znajdziecie Państwo dane dotyczące w/w przetargu:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/12098
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17896

Termin składania ofert:
do dnia 02-11–2020

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/47305
Termin składania ofert:
do dnia 2021-05-27

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/54324
Termin składania ofert:
do dnia 2021-07-01